Регистрирайте сега вашия домейн (.com, .net, .org, .biz, eu) за 1 година – само за 20 лв с ДДС

или за цели 2 години само за 36 лв. с ДДС

Направете вашия бизнес още по-печеливш !
* Имената на домейни не трябва да бъдат разглеждани само от гледната точка – буквена алтернатива при изписването на даден IP адрес. Освен тази роля, името на домейна играе и редица други важни роли - представя субекта регистрирал домейна, дава повече информация за неговата дейност, съдържа името или част от името на субекта или организацията, използва се като обект на търговия и т.н.

* Регистрация на домейн EU

Окончанието EU идва от "European Union" - Европейски съюз и е предназначено за регистрация в страните членки на Европейския съюз. България вече като членка има това право. Домейни .EU могат да бъдат регистрирани с адрес в нашата държава. Основното изискване за всеки потребител желаещ да регистрира .EU домейн е да посочи валиден адрес в някоя от страните членки на съюза.