УСЛУГИ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Канали и тарифи, за бизнес потребители се договарят допълнително.

Допълнителна информация:
  • Международен интернет достъп ( International ) - Upload : Download = 1:1
  • Достъп до българското интернет пространство ( BG Peering ) - Upload : Download = 1:1
  • IP адреси - реални статични. Мрежите нямат филтрация на портове.
  • Услугите не са ограничени по трафик, сесии и работни станции.
  • Възможност за използване на SMTP сървър
  • Възможност за клиентски mail server .
  • Техническа поддръжка
  • Преносна среда – LAN мрежа или оптична точка (по договаряне)
P2P си запазва правото да променя цени по свое усмотрение, като това не се отразява на настоящите абонати.